Κολπική Μαρμαρυγή, κίνδυνος αιμορραγίας, ηλικιωμένοι. PDF Print E-mail

Κολπική Μαρμαρυγή, κίνδυνος αιμορραγίας, ηλικιωμένοι.

Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενείς άνω των 80 ετών με κολπική μαρμαρυγή που λάμβαναν αντιπηκτικά είχαν διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν αιμορραγία (OR=2.0) συγκρινόμενοι με άτομα κάτω των 80 ετών.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2009.05.046