Καρωτιδική επαναστένωση, αγγειοπλαστική, ενδαρτηρεκτομή PDF Print E-mail

Καρωτιδική επαναστένωση, αγγειοπλαστική, ενδαρτηρεκτομή.

Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών της τυχαιοποιημένης μελέτης CAVATAS μετά από αγγειοπλαστική ή ενδαρτηρεκτομή απ’ όπου προέκυψε ότι η επαναστένωση είναι 3 φορές συχνότερη στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με αγγειοπλαστική σε σχέση με την ενδαρτηρεκτομή (30.7% έναντι 10.5%). Η επαναστένωση αυτή συχνά σχετίζεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων αγγειακού εγκεφαλικού στην ίδια πλευρά αλλά με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης νέου εγκεφαλικού. Νέα δεδομένα είναι αναγκαία για τη σύγκριση τοποθέτησης stent και ενδαρτηρεκτομής για να βεβαιώσουν αν η μακροχρόνια παρακολούθηση με υπέρηχο είναι απαραίτητη μετά την καρωτιδική επαναγγείωση.

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(09)70227-3/abstract

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(09)70228-5/fulltext