Ασυμπτωματική περιφερική αγγειοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο PDF Print E-mail

Ασυμπτωματική περιφερική αγγειοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προοπτική μελέτη ασθενών με προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό με μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη (ΑΒΙ) και παρακολούθηση κατά μέσο όρο για νέο συνδυασμένο αγγειακό επεισόδιο (εγκεφαλικό, παροδικό ισχαιμικό, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακός θάνατος). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ασυμπτωματική περιφερική αγγειοπάθεια στους ασθενείς αυτούς είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για νέα αγγειακά επεισόδια και νέο εγκεφαλικό.

http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/abstract/STROKEAHA.109.559278v1