Δρομεδαρόνη (Multaq), μείωση εγκεφαλικών PDF Print E-mail

Δρομεδαρόνη (Multaq), μείωση εγκεφαλικών

Δευτερογενής ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης ATHENA έδειξε μείωση και των εγκεφαλικών κατά 44% (από 1.8% σε 1΄2% ανά έτος) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.

http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/120/13/1174