Περιφερική Αρτηριακή Νόσος, ασπιρίνη, εγκεφαλικά PDF Print E-mail

Περιφερική Αρτηριακή Νόσος, ασπιρίνη, εγκεφαλικά

Ασθενείς με Περιφερική Αρτηριακή Νόσο που λαμβάνουν ασπιρίνη ή και διπυραδαμόλη παρουσιάζουν μείωση των μη θανατηφόρων εγκεφαλικών κατά 34% αλλά όχι το σύνολων των καρδιαγγειακών σκευασμάτων.

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/301/18/1909