Κορτικοειδή, κολπική μαρμαρυγή PDF Print E-mail
Κορτικοειδή, κολπική μαρμαρυγή

Η χρόνια χρήση κορτικοειδών διπλασιάζει το κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής σε σχέση με άτομα που δεν λαμβάνουν κορτικοειδή.

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/169/18/1677