Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη: υπεύθυνα, εκτός από αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου, και για την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου. PDF Print E-mail


Κατά τη διάρκεια του European Society of Cardiology 2010 Congress ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, κατά την οποία παρακολουθήθηκαν 500.000 υγιή άτομα, που τους είχαν χορηγηθεί την τελευταία 8ετία έστω και περιστασιακά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένο ρίσκο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 30% με τη χρήση ιβουπροφαίνης (Brufen) και ναπροξένης (Naprosyn) και κατά 86%  με τη χρήση δικλοφαινάκης (Voltaren).
Συνιστάται μεγάλη προσοχή τόσο στη χορήγησή τους, όσο και στην αγορά τους, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής. 

Διαβάστε το άρθρο.