Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της American Heart Association για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών κατά τη φάση της αποκατάστασης. PDF Print E-mail


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στο άρθρο.

Διαβάστε το άρθρο.