Το Rivaroxaban είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τα κουμαρινικά στη πρόληψη εγκεφαλικών (δημοσίευση μελέτης ROCKET-AF). PDF Print E-mail

Δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό N Engl J Med τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης ROCKET-AF που είχαν ανακοινωθεί στο  Σικάγο στα τέλη του 2010. Η μελέτη έδειξε μη κατωτερότητα του Rivaroxaban έναντι της γουαρφαρίνης:  1.7% ανά έτος για το Rivaroxaban και 2.2% για την  warfarin, hazard ratio 0.79 (95% CI 0.66 to 0.96; P<0.001). Οι εγκεφαλικές αιμορραγίες ήταν λιγότερες στη ομάδα του Rivaroxaban: 0.5% έναντι 0.7% της γουαρφαρίνης (p=0.02).

Διαβάστε το άρθρο.