Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για προφύλαξη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους. PDF Print E-mail

Στο περιοδικό Annals of Internal Medicine δημοσιεύτηκαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες από το American College of  Physicians για προφύλαξη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς που νοσηλεύονται (περιλαμβανομένων των οξέων εγκεφαλικών).

Κύριες συστάσεις:
  1. Εκτίμηση ατομικά του κάθε ασθενή για τον κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης και κινδύνου αιμορραγιών.
  2. Χρήση ηπαρινών εκτός αν ο κίνδυνος αιμορραγιών είναι μεγάλος.
  3. Μη χρήση ελαστικών καλτσών.
Διαβάστε το άρθρο.