Κατευθυντήριες οδηγίες της American Stroke Association για επέκταση της χρήσης rt-PA και μετά τις 3 ώρες PDF Print E-mail

Κατευθυντήριες οδηγίες της American Stroke Association για επέκταση της χρήσης rt-PA και μετά τις 3 ώρες

Η χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεκτείνεται και για το διάστημα 3 έως και 4.1/2 ωρών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ίδια όπως και για το διάστημα 0-3 ώρες με επιπλέον κριτήρια αποκλεισμού: ασθενείς >80 ετών, ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτικά ανεξαρτήτως του INR, ασθενείς με NIHSS score>25, ασθενείς με ιστορικό προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού ή διαβήτη. (Class I Recommendation, Level of Evidence B).

http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/40/8/2945