Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Ιατρικες εξελιξεις

 • Ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό εγκεφαλικό και κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι ελάμβαναν αγωγή με NOACs, εμφάνιζαν στατιστικά σημαντική μείωση στην εμφάνιση νέου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματική εμβολής, αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου και εγκεφαλικής αιμορραγίας, σε σχέση με τους ασθενείς που ελάμβαναν ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της μέχρι τώρα βιβλιογραφίας.
  Τέσσερις μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι κάθε ένας εκ των NOACs (νταμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη και εντοξαμπάνη) ήταν τουλάχιστον μη κατώτερoς από την βαρφαρίνη, όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών και εγκεφαλικών αιμορραγιών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή Σε μετα-ανάλυση των παραπάνω μελετών φάνηκε ότι οι ασθενείς κολπική μαρμαρυγή και προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο, εμφάνιζαν στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου νέου εγκεφαλικού, εγκεφαλικού ή συστηματικής εμβολής και ενδοκράνιας αιμορραγίας. 
  Περισσότερες πληροφορίες 
 • Η ημικρανία σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό δεν σχετίζεται με αθηρωμάτωση των μεγάλων αγγείων του εγκεφάλου. 
  Σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ιστορικό ημικρανίας μελετήθηκε ο βαθμός αθηρωμάτωσης εξω- και ενδοκράνιων μεγάλων αγγείων. Στους ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ημικρανία, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ημικρανίας των ασθενών αυτών με την ύπαρξη ή τον βαθμό της αθηρωμάτωσης των ενδο- ή εξωκράνιων αγγείων του εγκεφάλου. 
  Περισσότερες πληροφορίες 
 • Η εξαρτώμενη από την υπεργλυκαιμία φλεγμονή και ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού, στην οξεία φάση του ισχαιμικού εγκεφαλικού, σχετίζεται με την επιδείνωση της εγκεφαλικής ισχαιμίας και την εμφάνιση αιμορραγικής μετατροπής. 
  Η παρατεταμένη υπεργλυκαιμία σε αρουραίους, στους οποίους πραγματοποιήθηκε παροδική απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας φάνηκε να σχετίζεται με τη μικροαγγειακή ενεργοποίηση πηκτικών μηχανισμών δια μέσω φλεγμονωδών μηχανισμών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, την επιδείνωση της εγκεφαλικής ισχαιμίας και την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγικής μετατροπής σε σχέση με τους νορμογλυκαιμικούς αρουραίους. Η ανωτέρω μελέτη διαλευκάνει πιθανά τους μηχανισμούς, με τους οποίους η υπεργλυκαιμία στο οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση του ασθενή. 
  Περισσότερες πληροφορίες 
 • Η εντατική και ταχεία έναρξη στοχευμένης γνωσιακής-γλωσσολογικής λογοθεραπείας δύο εβδομάδες μετά από οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο συνοδευόμενο από αφασία, δεν σχετίστηκε με καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη συνήθη λογοθεραπεία. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Rotterdam Aphasia Therapy Study-3 
  Ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο συνοδευόμενο από αφασία τυχαιοποιήθηκαν στην συνήθη προσέγγιση (έναρξη λογοθεραπείας 3-6 εβδομάδες μετά το εγκεφαλικό) ή σε εντατική έναρξη στοχευμένης γνωσιακής-γλωσσολογικής λογοθεραπείας 2 εβδομάδες μετά το εγκεφαλικό. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 
  Περισσότερες πληροφορίες