Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το 2021 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Το 2018 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 1-3 Μαρτίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Το 2017 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 18 Μαρτίου 2017
 • 18 Φεβρουαρίου 2017
 • 14 Ιανουαρίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Το 2016 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 10 Δεκεμβρίου 2016
 • 9 Απριλίου 2016
 • 5 Μαρτίου 2016
 • 20 Φεβρουαρίου 2016
 • 16 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Το 2015 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 19 Δεκεμβρίου 2015