Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Συντελεσμενες Εκπαιδευτικες Ημεριδες

Εκπαιδευτικες Ημεριδες για το ετος 2016-2017

Το 2016-2017 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 1. 10 Δεκεμβρίου 2016 
  10/12/16 1η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα
 2. 14 Ιανουαρίου 2017  
  14/1/17 2η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα
 3. 18 Φεβρουαρίου 2017 
  18/2/17 3η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 20162017 από τον HSO, Αθήνα
 4. 18 Μαρτίου 2017 
  18/3/17  4η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα

Εκπαιδευτικες Ημερδες για το ετος 2015-2016 

Tο 2015-2016 ο HSO οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 1. 19 Δεκεμβρίου 2015  
  19/12/15 1η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
 2. 16 Ιανουαρίου 2016  
  16/1/16 2η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα 
 3. 20 Φεβρουαρίου 2016
  20/2/16 3η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
 4. 5 Μαρτίου 2016 
  5/3/16 4η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
 5. 9 Απριλίου 2016 
  9/4/16 5η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα