Μαιάνδρου 23
11528, ΑθήναΣυνέδριο HSO 2021

Tο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών θα διεξαχθεί φέτος για πρώτη φορά αποκλειστικά διαδικτυακά στις 19-20 Μαρτίου 2021.

Το συνέδριο θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τη Χορήγηση Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Το Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.