Μαιάνδρου 23
11528, ΑθήναClinical Stroke Research Fellow post

Η Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει προκηρύξει μία θέση Clinical Stroke Research Fellow με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Ντάιο. Η διάρκεια της σύμβασης είναι αρχικά για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο χρόνια. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη εδώ. Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει στις 22/05/2018.