Μαιάνδρου 23
11528, ΑθήναΥποβολή περιλήψεων για το Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών 2019

΄Εως τις 10 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνονται δεκτές οι περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών 2019.

Υποβολή περίληψης