Μαιάνδρου 23
11528, ΑθήναΝέες κατευθυντήριες γραμμές της ESC/ESH για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

Ανακοινώθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης απο την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας και Υπέρτασης (ESC/ESH). Δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ