Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών - ΕΛΕΠΑΠ
Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών - ΕΛΕΠΑΠ

Η πρωτοποριακή Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ από το 2008, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο Brain Injury Day Treatment Program του ΝΥU Langone Health, Rusk Institute New York, USA.

Logo Elepap

Η Oλιστική Nευροψυχολογική Aποκατάσταση είναι ένα σύνολο θεραπευτικών παρεµβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιµετωπίζουν σφαιρικά τις γνωστικές, λειτουργικές και συναισθηµατικές συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης, οι οποίες εµποδίζουν την επανένταξη του ατόµου.

H Mονάδα δέχεται Ενήλικες µε Κρανιο-εγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) και Εγκεφαλικές Βλάβες (αγγειακά εγκεφαλικά, ανευρύσµατα, ανοξίες, ενδοκράνιους όγκους, εγκεφαλίτιδες, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες), ηλικίας από 18-60 ετών που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη πριν από τουλάχιστον 3 µήνες µε επίπεδο εγρήγορσης και αντοχής ώστε να παρακολουθήσουν ένα οµαδικό πρόγραµµα 5 ωρών την ηµέρα, µε στοιχειώδη λεκτική επικοινωνία που είναι αυτοεξυπηρετούµενοι, που µπορούν να συµµετέχουν σε οµάδα.

Οι Προσφερόµενες Υπηρεσίες της Μονάδας Νευροψυχολογίας είναι οι παρακάτω:

  • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
    Νευροψυχολογική Αξιολόγηση: στοχεύει στη διαµόρφωση µιας σφαιρικής εικόνας του προφίλ του ατόµου σε επίπεδο γνωστικών λειτουργιών, συµπεριφοράς, συναισθήµατος, της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης και των επιπτώσεών τους στην καθηµερινή λειτουργικότητα, µε σκοπό τον καθορισµό ενδεδειγµένων στόχων αποκατάστασης.
  • Ηµερήσιο Θεραπευτικό Πρόγραµµα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης
    Ηµερήσιο Θεραπευτικό Πρόγραµµα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης ολιγοµελούς οµάδας θεραπευόµενων υπό το συντονισµό οµάδας νευροψυχολόγων.
  • Πρόγραµµα σταδιακής επανένταξης και προσαρµογής
    Πρόγραµµα σταδιακής επανένταξης και προσαρµογής στην εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία και την οικογένειά του, Δια Βίου Στήριξη, και πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, ή θρησκευτικό του υπόβαθρο. Σκοπός μας, είναι να βοηθήσουμε τα Γενναία μας Παιδιά, και τους ενήλικες ΑΜΕΑ, να κάνουν μικρά ή μεγάλα βήματα προόδου, «Βήματα Ζωής».

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα λειτουργεί σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο).

Ο οργανισμός σήμερα υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους.