Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (Hellenic Stroke Organization, HSO) σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας και εφαρμόζει πλήρως τις αρχές που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων που αποτελεί νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εγγυόμαστε την ασφαλή αποθήκευση και χρηστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σύννομο, διαφανή και θεμιτό τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν σε σαφείς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε είναι ακριβή και επικαιροποιούνται όταν είναι απαραίτητο.