Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Διοικητικo Συμβουλιο

Πρόεδρος

Ntaios

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

.gr

 

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

 

Γενική Γραμματέας

Ελένη Κορομπόκη

Ελένη Κορομπόκη
Αθήνα

  

 

Ταμίας

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου
Αθήνα

Μέλη
 
 
 

Αθανάσιος Πρωτογέρου

 

Δημήτριος Νίκας

 

 

Ανδρέας Κωστής 

 

 

Επίτιμος Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αθήνα