Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Διοικητικo Συμβουλιο

Κωνσταντίνος Βέμμος

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος
Αθήνα

Κωνσταντίνος Σπέγγος

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπέγγος
Αθήνα

Ntaios

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Ταμίας

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου
Αθήνα

Μέλη
Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

Κωνσταντίνος Μακαρίτσης

Κωνσταντίνος Μακαρίτσης
Αθήνα

Ελένη Κορομπόκη

Ελένη Κορομπόκη
Αθήνα