Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Διοικητικo Συμβουλιο

Πρόεδρος

Ntaios

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

Βιογραφικό | CV

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

Βιογραφικό | CV

Γενική Γραμματέας

Ελένη Κορομπόκη

Ελένη Κορομπόκη
Αθήνα

  

Βιογραφικό

Ταμίας

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου
Αθήνα

Μέλη
Αθανάσιος Πρωτογέρου

Αθανάσιος Πρωτογέρου

Βιογραφικό

Δημήτριος Νίκας

Δημήτριος Νίκας

CV

Ανδρέας Κωστής

Ανδρέας Κωστής


Επίτιμος Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αθήνα

Βιογραφικό | CV