Μαιάνδρου 23
11528, Αθήνα

Διοικητικo Συμβουλιο

Κωνσταντίνος Βέμμος

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος
Αθήνα

Κωνσταντίνος Σπέγγος

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπέγγος
Αθήνα

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Ταμίας

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου
Αθήνα

Μέλη
Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

Κωνσταντίνος Τάκης

Κωνσταντίνος Τάκης
Αθήνα

Απόστολος Χατζητόλιος

Απόστολος Χατζητόλιος
Θεσσαλονίκη