Διοικητικo Συμβουλιο

Πρόεδρος

Γεώργιος Ντάιος

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

gntaios@med.uth.gr

Βιογραφικό | CV

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

hmilioni@uoi.gr

Βιογραφικό | CV

Γενική Γραμματέας

Ελένη Κορομπόκη

Ελένη Κορομπόκη
Αθήνα

e.korompoki@imperial.ac.uk  

Βιογραφικό

Ταμίας

Αθανάσιος Πρωτογέρου

Αθανάσιος Πρωτογέρου
Αθήνα

aprotog@med.uoa.gr

Βιογραφικό

Μέλη
Δημήτριος Νίκας

Δημήτριος Νίκας

dimitrios.nikas@gmail.com

CV

Απόστολος Τζίκας

Απόστολος Τζίκας

aptzikas@yahoo.com

CV

Ματίλντα Φλωρεντίν

Ματίλντα Φλωρεντίν

matildaflorentin@yahoo.com

CV


Επίτιμος Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αθήνα

vemmosk@gmail.com

Βιογραφικό | CV