Σκοπoς

Σχετικα με τον HSO

Σκοπός του HSO είναι να μειώσει τις οικονομικές, σωματικές, κοινωνικές και ψυχικές επιπτώσεις των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων μέσω της βελτιστοποίησης του τρόπου αντιμετώπισής τους και της πρόληψής τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί ριζικές αλλαγές στο τρόπο που ο κόσμος βλέπει και αντιμετωπίζει τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και προϋποθέτει αφενός ενημέρωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση των ιατρών και γενικότερα των επαγγελματιών υγείας, και αφετέρου  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στα πλαίσια αυτά ο HSO προάγει την ανάπτυξη  επιστημονικών  δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και ιδίως με την κλινική έρευνα και την κλινική πράξη, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, Πανεπιστημιακά τμήματα, κρατικούς ή και ιδιωτικούς φορείς.

 • Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία αναπηρίας στους ενήλικες και μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Προκαλούν σοβαρές σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο στους επιζώντες ασθενείς, αλλά και στις οικογένειές τους.
 • Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν 30 έως 35 χιλιάδες νέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ το σύνολο των εισαγωγών στα νοσοκομεία ξεπερνά τις 40 χιλιάδες ετησίως. Ωστόσο η αντιμετώπιση των ασθενών με εγκεφαλικό στη χώρα μας παρουσιάζεται  αντιφατική και ανακόλουθη ως προς τις σύγχρονες τάσεις και επιταγές. Και αυτό γιατί  υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος και άγνοια του αντικειμένου από μεγάλη μερίδα των εμπλεκομένων: ιατρικός κόσμος, παραϊατρικό προσωπικό, πολιτεία
 • Στόχος μας είναι η σύνθεση και σταθερή λειτουργία μιας ευρύτερης ομάδας συνεργασίας που αποτελείται τόσο από ειδικούς επιστήμονες, όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο HSO εργάζεται με σοβαρό προγραμματισμό και ενθουσιασμό πάνω στο τομέα των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Σκοπός μας δεν είναι η δημιουργία μιας ακόμη δύσκαμπτης και αναποτελεσματικής «ιατρικής εταιρείας», αλλά ενός ζωντανού και ευέλικτου οργανισμού που θα προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και προτάσεις με στόχο το καλό των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

10 κυριοτεροι στοχοι

 1. Να φέρει κοντά όλους τους Έλληνες που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε όλα τα επίπεδα (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση).
 2. Να προωθήσει την ενημέρωση της κοινωνίας και να βελτιώσει την πολιτική υγείας σε όλα τα επί μέρους αντικείμενα των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
 3. Να μειώσει την συνολική επιβάρυνση της κοινωνίας από τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
 4. Να οργανώσει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους ενδιαφερόμενους.
 5. Να αυξήσει τον αριθμό των ερευνητών και των επαγγελματιών υγείας στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
 6. Να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει νέους και ταλαντούχους επιστήμονες να ασχοληθούν με την έρευνα και αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
 7. Να προωθήσει τη συνεργασία των ερευνητών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο σχεδιασμό και την εκπόνηση αξιόλογων μελετών.
 8. Να εξετάσει κατά πόσο οι σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την προσέγγιση και αντιμετώπιση των εγκεφαλικών έχουν απήχηση στην Ελλάδα ή όχι.
 9. Να ενθαρρύνει την  συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς.
 10. Να ενημερώσει και πιέσει τους κοινωνικούς φορείς για αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την έρευνα και αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Απώτερος σκοπός του HSO είναι να μειώσει την επίπτωση της νόσου στην Ελληνική κοινωνία μέσω της καλύτερης πρόληψης και αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην πατρίδα μας.