Ερευνητικό Δίκτυο

To Ερευνητικό Δίκτυο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών αποτελεί ένα πανελλήνιο Ερευνητικό Δίκτυο ερευνητών και κέντρων με επικέντρωση στην έρευνα σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία, αποκατάσταση, και εκπαίδευση στην Ιατρική των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και γενικότερα της Καρδιαγγειακής Ιατρικής.

To Ερευνητικό Δίκτυο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, καθώς τα Μέλη του συμπεριλαμβάνουν ερευνητές των οποίο το ερευνητικό και επιστημονικό υπόβαθρο ποικίλει, όπως Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, Ερευνητές, Νοσηλευτές, Συντονιστές κλινικών μελετών, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, και άλλοι Επιστήμονες Υγείας.

Η πρωταρχική αποστολή του Ερευνητικού Δικτύου είναι η αποδοτική και βιώσιμη συνεργασία των ερευνητών και κέντρων με σκοπό τον σχεδιασμό, δημιουργία και διεξαγωγή ερευνητικών μελετών σχετικών με την Ιατρική των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και γενικότερα της Καρδιαγγειακής Ιατρικής, που θα αφορούν στην οξεία αντιμετώπιση, την πρόληψη και την αποκατάσταση με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και μέσω αυτής, τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών.

Το Ερευνητικό Δίκτυο σκοπεύει επιπλέον στην εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση νέων ερευνητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα πάνω στην Ιατρική των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και γενικότερα της Καρδιαγγειακής Ιατρικής και την επιτυχή υποστήριξη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Στο Ερευνητικό Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές και κέντρα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μετά από γραπτή αίτηση και αποδοχή της από την επιστημονική επιτροπή του Δικτύου με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

Κάθε μέλος του Ερευνητικού Δικτύου έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτημα για την έναρξη κάθε είδους δράσεων στα πλαίσια του Ερευνητικού Δικτύου, καθώς και πρόταση για την αξιοποίηση των ήδη συλλεχθέντων δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Ερευνητικό Δίκτυο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Συντονίστρια του Δικτύου Δρ. Ελένη Κορομπόκη στο info@stroke.gr.

 

 

Ερευνητικές μελέτες

Κλινικές μελέτες οι οποίες βασίστηκαν σε κέντρα και ερευνητές του Ερευνητικού Δικτύου περιλαμβάνουν τις κάτωθι:

 1. HELLENIC STUDY FOR EARLY IDENTIFICATION OF STROKE
 2. SUN4Patients, NCT04109612, «Improving Stroke Care in Greece in Terms of Management, Costs and Health Outcomes- Stroke Units Necessity for Patients (SUN4P)», Clinical study phase: IV
 3. PREVISE, NCT01915862 «Comparison of Blood Pressure Variability Indices and Ambulatory Arterial Stiffness Index as Prognostic Indicators in the Medium Term Outcome of Acute Ischemic Stroke», Clinical study phase: IV

Δημοσιεύσεις από μελέτες οι οποίες βασίστηκαν σε κέντρα και ερευνητές του Ερευνητικού Δικτύου περιλαμβάνουν τις κάτωθι:

 1. Korompoki E, Ntaios G, Milionis H, Manios E, Mavraganis G, Sagris D, Savopoulos C, Tsampalas E, Kalliotzakis I, Tountopoulou A, Vassilopoulou S, Kouzi I, Galanis P, Konstantakopoulou O, Karagouni I, Papastefanatos S, Kaitelidou D, Vemmos K, Siskou O. Stroke Patients' Management During COVID-19 Pandemic: Results from the Sun4Patients Web-Based Registry. Stud Health Technol Inform. 2023 Jun 29;305:464-468. doi: 10.3233/SHTI230532. PMID: 37387066.
 2. Siskou O, Galanis P, Konstantakopoulou O, Karagkouni I, Tsampalas E, Garefou D, Alexopoulou H, Gamvroula A, Kalliontzakis I, Fragkoulaki A, Kouridaki A, Tountopoulou A, Kouzi I, Vassilopoulou S, Manios E, Mavraganis G, Ntaios G, Karagkiozi E, Louka AM, Savopoulos C, Dimas G, Myrou A, Milionis H, Siopis G, Evaggelou H, Protogerou A, Samara S, Karapiperi A, Kakaletsis N, Gallos P, Papastefanatos S, Sourtzi P, Vemmos K, Korompoki E, Kaitelidou D. Inpatient Cost of Stroke Care in Greece: Preliminary Results of the Web-Based "SUN4P" Registry. Stud Health Technol Inform. 2022 Jan 14;289:439-442. doi: 10.3233/SHTI210952. PMID: 35062185.
 3. Galanis P, Konstantakopoulou O, Karagkouni I, Gallos P, Tsampalas E, Lypiridou M, Gamvroula A, Mavraganis G, Manios E, Ntaios G, Karagkiozi E, Milionis H, Evangelou C, Tountopoulou A, Kouzi I, Vassilopoulou S, Protogerou A, Samara S, Karapiperi A, Savopoulos C, Hatzitolios AI, Myrou A, Kalliontzakis I, Kouridaki A, Papastefanatos S, Papastefanatos G, Vemmos K, Sourtzi P, Bellali T, Korompoki E, Kaitelidou D, Siskou O. Assessing Staff's and Stroke Patients' Experiences in 8 Hospitals in Greece: Results from a Prospective Multi-Center Study ("SUN4Patients"). Stud Health Technol Inform. 2022 Jan 14;289:392-396. doi: 10.3233/SHTI210941. PMID: 35062174.
 4. Mavraganis G, Korompoki E, Tsampalas E, Garefou D, Alexopoulou H, Lypiridou M, Kalliontzakis I, Fragkoulaki A, Kouridaki A, Tountopoulou A, Kouzi I, Vassilopoulou S, Karagkiozi E, Louka AM, Manios E, Vemmou A, Savopoulos C, Dimas G, Myrou A, Milionis H, Siopis G, Evaggelou H, Protogerou A, Samara S, Karapiperi A, Kakaletsis N, Karagkouni I, Konstantakopoulou O, Galanis P, Kaitelidou D, Papastefanatos S, Vemmos K, Ntaios G, Siskou O. Stroke Units Necessity for Patients, Web-Based "SUN4P" Registry: Descriptive Characteristics of the Population. Stud Health Technol Inform. 2022 Jan 14;289:325-328. doi: 10.3233/SHTI210925. PMID: 35062158.
 5. Konstantakopoulou O, Galanis P, Kaitelidou D, Karagkouni I, Korompoki E, Ntaios G, Vemmos K, Papastefanatos S, Papastefanatos G, Tsampalas E, Alexopoulou H, Kalliontzakis I, Kouridaki A, Tountopoulou A, Kouzi I, Milionis H, Evaggelou C, Karagkiozi E, Hatzitolios AI, Savopoulos C, Myrou A, Mavraganis G, Vemmou A, Siskou O. Developing Patients' Experiences Database After Hospital Discharge: Another Step in Improving Stroke Care. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 26;272:441-444. doi: 10.3233/SHTI200590. PMID: 32604697.
 6. Papastefanatos G, Papastefanatos S, Korompoki E, Galanis P, Konstantakopoulou O, Karagkouni I, Gallos P, Ntaios G, Vemmos K, Siskou O. Sun4Patients Web Platform: Facilitating Long-Term Monitoring of Stroke Patients. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 26;272:411-412. doi: 10.3233/SHTI200582. PMID: 32604689.
 7. Kakaletsis N, Ntaios G, Milionis H, Karagiannaki A, Chouvarda I, Dourliou V, Ladakis I, Kaiafa G, Vemmos K, Savopoulos C. Midday Dipping and Circadian Blood Pressure Patterns in Acute Ischemic Stroke. J Clin Med. 2023 Jul 21;12(14):4816. doi: 10.3390/jcm12144816. PMID: 37510931; PMCID: PMC10381256.
 8. Kakaletsis N, Ntaios G, Milionis H, Protogerou AD, Karagiannaki A, Chouvarda I, Dourliou V, Ladakis I, Kaiafa G, Daios S, Doumas M, Savopoulos C. Time of blood pressure in target range in acute ischemic stroke. J Hypertens. 2023 Feb 1;41(2):303-309. doi: 10.1097/HJH.0000000000003331. Epub 2022 Nov 25. PMID: 36583356.
 9. Kakaletsis N, Ntaios G, Milionis H, Karagiannaki A, Chouvarda I, Dourliou V, Chytas A, Hatzitolios AI, Savopoulos C. Prognostic significance of 24-h blood pressure and variability indices in the outcome of acute ischaemic stroke. Intern Med J. 2023 Jul;53(7):1137-1146. doi: 10.1111/imj.15834. Epub 2022 Sep 12. PMID: 35666577.

HSORN