ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

2017

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 18 Μαρτίου 2017

  18/3/17 4η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

 • 18 Φεβρουαρίου 2017

  18/2/17 3η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 20162017 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

 • 14 Ιανουαρίου 2017

  14/1/17 2η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

2016

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 10 Δεκεμβρίου 2016

  10/12/16 1η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2016-2017 από τον HSO, Αθήνα

 • 9 Απριλίου 2016

  9/4/16 5η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

 • 5 Μαρτίου 2016

  5/3/16 4η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

 • 20 Φεβρουαρίου 2016

  20/2/16 3η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

 • 16 Ιανουαρίου 2016

  16/1/16 2η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα

2015

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • 19 Δεκεμβρίου 2015

  19/12/15 1η εκπαιδευτική ημερίδα εγκεφαλικών επεισοδίων για το έτος 2015-2016 από τον HSO, Αθήνα
  Δείτε το πρόγραμμα