ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ HSO

Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελείται από επαγγελματίες υγείας ποικίλων ειδικεύσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.